زلزله آذربايجان

+0 به يه ن

در شب قدر واسه علي(ع) خيلي دعا كرديم ولي به دعاهامون عمل نكريم .علي هر شب به يتيما سر مي زد .شب قدر واقعا چند نفر تو اذربايجان يتيم شدن.  • [ ]