ادبيات ايراني ها(طنز)

+0 به يه ن

ما ايراني ها وقتي ميخوايم از كسي تعريف كنيم :
 
عجب نقاشيه نكبت…
 
چه دست فرموني داره توله سگ…
 
چقدر خوب ميخونه بد مصب…
 
چه گيتاري ميزنه ناكس…
 
استاده كامپيوتره لامصب…
 
موي كوتاه به طرف مياد :چه عوضي شدي…
 
عجب گلي زد بي وجدان…
 
بي شرف خيلي كارش درسته…
 
دوستت دارم وحشتناك…!

 
 
اما وقتي ميخوايم فحش بديم:
 
برو شازده…
 
چي ميگي مهندس…
 
آخه آدم حسابي…
 
دكتر برو دكتر…
 
چطوري آي كيو؟
 
به به! استاد معظم!
 
كجايي با مرام؟
 
باز گلواژه صادر فرمودي؟  • [ ]