اس ام اس هاي ايرانسل در آينده اي نزديك! (آخر خنده)

+0 به يه ن

مشترك گرامي چه خبر؟
مامان بابا خوبن؟،
علي كوچولو چه طوره؟
الهي ايرانسل قربونش بره.

 
مشترك گرامي با ۶۴۵۲۰۰ ريال شارژ ديگر برنده ۱۵۰ تومن شارژداخل شبكه بشويد!

 
مشترك گرامي چته؟
چرا تو فكري؟
عاشق شدي؟
آخه بدبخت! با اين وضع گروني كي عاشق مي شه؟ ها؟

 
مشترك گرامي تو مسابقه ما شركت كن با ۲۰ ليتر بنزين جايزه !
با اين كار مشت محكمي تو دهن همراه اول بزن!

 
مشترك گرامي يه طرح دارم بهاره.
يكي سيم كارت بخر
يكي ببر
يكي ميارم در خونتون
يكي مي دم به عموتون
يكي هم واسه عمتون


شونصدمين جشنواره ايرانسل در قلي آباد خرمن دشت. از 1 فروردين لغايت 29 اسفند هر سال ، با خريد هر سيم كارت ايرانسل هفتاد سيم كارت اعتباري جايزه بگيريد. همه روزه از ساعت 1 نصف شب تا 2 ظهر و از 2 ظهر تا 1 نصف شب. شما مي توانيد با پرداخت ساليانه مفت هزار ريال از كليه خدمات ايرانسل برخوردار شويد..

 
استخر سيم كارت ايرانسل افتتاح شد. شما مي توانيد در اين استخر كه از سيم كارت پر شده است، شنا كنيد و از هر كجا به كجاي ايران فقط دقيقه اي هفتصد ميليون تومان تماس بگيريد.


- سيم كارت يك بار مصرف و بهداشتي ايرانسل به بازار آمد. اين سيم كارت ها را بعد از هر بار استفاده بشكنيد و دور بريزيد. و سيم كارت ديگري با ميليونها جايزه ارزنده و نفيس ديگر جايزه بگيريد.  • [ ]