جوك

+0 به يه ن

توصيه دخترانه : اگه يه موقع مورد حمله يك پسر قرار گرفتي شلوار اونو بكش پايين دامن خودتو بده بالا ! فكر بد نكن! آخه اينجوري تو ميتوني بدوي ولي اون نميتونه

جوك

+0 به يه ن

به يه نفر گفتن چه وقتي خيلي ضايع شدي گفت : يه روز دختر خالم بهم زنگ زد گفت: بيا خونه خاليه!! منم خوشحال شدم رفتم. در رو كه باز كردم ديدم كسي نيست! دختر خالم گفت: من ميرم تو اتاق تو هم 5 دقيقه ديگه بيا تو!! منم 5 دقيقه بعد رفتم تو ديدم همه ميگن تولد تولد تولدت مبارك. بعد به طرف ميگن خب چه ربطي داشت! ميگه: اخه لخت رفته بودم تو

جوك بي تربيتي

+0 به يه ن

پسر به دختر : چقدر امشب خوش بگذره ٬ ۳تا بليت سينما گرفتم ٬

دختر ميگه : چرا ۳تا ؟ ما كه ۲نفريم

پسر ميگه : نه ۳تا بليت گرفتم واسه بابات و مامانت و داداشت !!!

جوك بي تربيتي

+0 به يه ن

خانم معلمه سر كلاس از يه بچه تخسه مي پرسه:‌ اگه سه تا گنجشك سر يه شاخه درخت نشسته باشن،‌ بعد ما يكيشون رو با تير بزنيم، چند تا گنجشك رو درخت ميمونه؟ بچهه ميگه:‌ هيچي! معلمه ميگه: نخير دو تا ميمونه. بچهه ميگه: خوب اون دو تا هم از صداي تير فرار ميكنن ديگه.‌ معلمه يكم فكر ميكنه، ميگه: جوابت درست نبود ولي از طرز فكرت خوشم اومد! بعد شاگرده ميگه:‌ خانم حالا ما يه سوال بپرسيم؟! معلمه ميگه :‌ بپرس. پسره‌ ميگه: اگه سه تا خانم تو خيابون بستني بخورن، اولي گاز بزنه، ‌دومي ليس بزنه و سومي ميك بزنه، كدومشون ازدواج كرده؟! معلمه يكم فكر ميكنه، ميگه:‌ خوب معلومه،‌ سومي! بچهه ميگه:‌ نه...جوابتون درست نبود. اوني كه حلقه دستشه ازدواج كرده، ولي از طرز فكرت خوشم اومد

جوك(x)

+0 به يه ن

و سال ها گذشت و ما هرگز نفهميديم كه چرا زن را مي گيرند ولي شوهر را مي كنند