جوك(x)

+0 به يه ن

توبيدي رفته بيدي پشت بيدي ريده بيدي گفته بيدي مو نبيدم، ها تو بيدي؟ ها تو بيدي؟

جوك(x)

+0 به يه ن

خسه شدم از بس اين دخترا نوشتن:” بامردي باش كه رژتو خراب كنه، نه ريملتو”

اينم جوابيش:

با زني باش كه شورتتو درآره نه حرصتو :>:>

جوك(x)

+0 به يه ن

رمز موفقيت مايكل فلپس
قهرمان شنايجهان و دارنده ۲۲ مدال طلاي المپيك:”من بعد از هر شيرجه زدن فقط به اين فكر ميكنم كه يك ديپلمات ايراني هم پشت سرم شيرجه زده توي آب” …..!

جوك(x)

+0 به يه ن

يـه مزيت دختر بودن اينه كه ميتوني مطمئن باشي …اگه بچه دار شدي مادر بچه خودتي !!

جوك(x)

+0 به يه ن

آيا از موهاي زايد بدنتان خسته شده ايد؟؟!!! آيا به دنبال راهي براي نابودي آنها هستيد؟؟!!! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

زنگ بزنيد يه جمله بگم تا پشماتون بريزه (دكتر شريعتي)